Fakta og myterKvinder og mændSundhedArbejdsulykker for danske mænd og kvinder

Arbejdsulykker for danske mænd og kvinder

spot_img

Arbejdsulykker i Danmark findes belyst med tal fra årene 2000-2004 (1).

Der dør årligt ca. 50 danskere ved en arbejdsulykke, hvoraf højst fem er kvinder. I gennemsnit for årene 2000-2004 døde der årligt 50 mænd og fire kvinder ved arbejdsulykker.

De mænd, der hvert år dør ved en arbejdsulykke, mister tilsammen 1.700 leveår.

Mændene, der dør ved en arbejdsulykke, dør 35 år for tidligt.

I 2004 medførte arbejdsulykker 72.000 skadestuebesøg, 75 % af tilfældene blandt mænd.

Arbejdsulykker resulterede i 2.000 indlæggelser, og det var næsten alle sammen blandt mænd.

Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger relateret til arbejdsulykker er ca. 100 mio. kr.

Der synes ikke at være nyere tal om disse forhold. Men Danmarks Statistik har tal for antal anmeldte arbejdsulykker i årene 2015 til 2019 (2). Her er i gennemsnit ca. 42.000 anmeldelser om året. 41 % af dem angår kvinder, og 59 % mænd. Ulykker for de to køn er dog næppe lige alvorlige. Ud af kvinders arbejdsulykker sker knap 40 % på sociale institutioner, hvor de fleste ulykker nok har ret mild karakter. Anderledes ser det ud i industrien, hvor 17,9 % af arbejdsulykkerne angår kvinder, og i mere udprægede mandefag med hårdt fysisk arbejde – land- og skovbrug, fiskeri, bygge & anlæg – hvor 5,8 % af arbejdsulykkerne angår kvinder.


(1) Statens Institut for Folkesundhed (2006): Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2006/~/media/762BA0CB12714748810B93946E95730F.ashx

(2) https://www.statistikbanken.dk/10617

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...