Fakta og myterKvinder og mændVold i familienHustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

spot_img

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en af de måder, det sker på, er ved at ægtemænd undertrykker deres koner med vold eller trusler om vold (1). I en patriarkalsk kultur er det accepteret eller almindeligt, at mænd øver vold mod deres koner som et middel til at styre og kontrollere kvinderne. Ifølge den teori skal hustruvold forstås som et nødvendigt udslag af den patriarkalske kultur, og man kan derfor kun bekæmpe hustruvold, hvis man også bekæmper patriarkatet. Det kan f.eks. ske ved at lære de voldelige mænd, at deres ønske om at styre og kontrollere konen er forkert.

Feminister som følger den teori, interesserer sig kun for mænds vold mod kvinder. For dem er kvinders vold mod mænd et ikke-emne, for det passer ikke ind i den teoretiske forståelse. At kvinder udøver partnervold mindst lige så hyppigt som mænd gør, er i modstrid med den opfattelse. Det er også i modstrid med den, at langt de fleste mænd ikke er voldelige over for deres partner (1). Men feminister kan stadig hævde, at mænd er fysisk så meget stærkere end kvinder, at bare truslen om at de kunne begå vold er nok til at kvinder lever i konstant frygt for dem og derfor lader sig kontrollere.

Man har udviklet metoder til at registrere kontrollerende adfærd, f.eks. ved at interviewpersoner skal angive om ægtefællen kontrollerer hvor de er og hvem de taler med, eller om ægtefællen med hånlige blikke og fagter får dem til at føle sig dumme eller dårligt tilpas (2). I en del amerikanske undersøgelser har man registreret, om de faktisk er sådan at mænd har et specielt stærkt ønske om at kontrollere kvinders adfærd på den måde. Det viser sig så, at kvinder og mænd er lige kontrollerende over for partneren. Det viser sig f.eks., at over halvdelen af alle mandlige partnere udsættes for psykologisk vold så som nedsættende øgenavne, trusler, fornærmelser og forbandelser (3). Man konstaterer også hos unge kvinder, f.eks. i high school eller college-miljøer, at op til 33 % af kvinderne oplyser at de forsøger at tvinge mænd til at have sex med dem, især med psykisk og verbal vold, men af og til også med fysisk vold (3). Kvinderne står således ikke tilbage for mændene hvad angår at bruge tvang mod partneren for at få sin vilje.

Hos begge køn konstaterer man en vis sammenhæng mellem tendensen til at bruge tvang og kontrol, og tendensen til at bruge vold. Der er visse persontyper, der for enhver pris vil have deres vilje med partneren, og som eventuelt vil gå så langt som at bruge vold for at få deres vilje. Der er lige mange stærkt kontrollerende personer i begge køn (i en undersøgelse var det 18-19 %), og der er lige mange som kan finde på at bruge vold for at få deres vilje (i samme undersøgelse ca. 9 % af begge køn) (2).

Ifølge den feministiske teori om patriarkatet skulle det kun være mænd, der udøvede kontrol og tvang, om nødvendigt med vold. Men her ser vi, at begge køn gør det lige hyppigt. Det er ikke sådan, at kvinderne er passive ofre for mænds kontrolforsøg og højst formår at slå lidt igen i selvforsvar. Nej, kvinderne er overhovedet ikke bedre end mændene på det punkt, og deres motiver synes stort set at være de samme som mændenes.


(1) Nicola Graham-Kevan (2007): Domestic violence: Research and implications for batterer programmes in Europe. European journal on criminal policy and research 13: 213-225. https://www.semanticscholar.org/paper/Domestic-
Violence%3A-Research-and-Implications-for-in-Graham-kevan/5a3979d3f354170fa25912434a91d3e74bca8c35

(2) Elizabet A. Bates (2014): Testing predictions from the male control theory of men´s partner violence. Conference: British Psychological Society divison of forensic psychology. https://www.researchgate.net/publication/281204097_Testing_predictions_from_the_male_control_theory_of_men’s_partner_violence

(3) D. A. Hines & E. M. Douglas (2009): Women´s use of intimate partner violence against men: prevalence, implications, and consequences women´s use of IPV against men. Journal of aggression maltreatment & trauma 18: 572-586. https://www.researchgate.net/profile/Denise_Hines/publication/233622323_Women%27s_Use_of_Intimate_Partner_Violence_against_Men_Prevalence_Implications_and_Consequences_Women%27s_Use_of_IPV_against_Men/links/09e4150abbcc5377ea000000.pdf

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

Hvorfor undervurderes kvinders vold mod mænd?

Når feminister taler om partnervold, og når politikere taler om partnervold, så handler det...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...