Andet om køn

Ligestillingsparadokset

Der er forskelle mellem mænd og kvinder på mange felter. Hvis man ser på gennemsnittet for det ene og det andet køn, så er der visse forskelle i evner, mentalitet, interesser, valg af uddannelse, prioriteter i livet osv. osv. Hvor kommer disse forskelle fra? Mange...

Humor

Humor er vigtigt for begge køn, men på lidt forskellige måder. Folk ler sjældent alene. Latter er som regel noget der foregår i sociale sammenhænge. Undersøgelser af skolebørn har vist, at når piger skal vurdere en vittighedstegning som morsom, så spiller det en stor...

Nobelpriser

Frem til 2022 har 989 personer fået tildelt en Nobelpris (1). Af dem er...

Langt de fleste opfindere er mænd

Langt de fleste opfindelser er gjort af mænd. Det gælder også inden for de...

Er kvinder mere fredelige?

En af de store fejltagelser i feminismen er troen på, at hvis kvinder fik...

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...