Kvinder og mænd begår lige ofte partnervold

Det er en almindelig udbredt misforståelse, at der er langt flere mænd der slår deres koner, end kvinder der slår deres mænd. Når feminister og politikere udtaler sig, hører man ofte kun om mænds vold mod kvinder, som om kvinders vold mod mænd slet...

Kvinder og mænd begår lige ofte partnervold

Det er en almindelig udbredt misforståelse, at der er langt flere mænd der slår...

Er kvindelige ledere mage til mandlige ledere?

Der er lavet en undersøgelse af holdninger og værdier hos svenske virksomhedsledere (1). Man...

Hvad får nogle kvinder til at lyve om voldtægt?

I de mange undersøgelser af falske voldtægtsanmeldelser forskellige steder i udlandet, er der nærmere...

Arbejdsulykker for danske mænd og kvinder

Arbejdsulykker i Danmark findes belyst med tal fra årene 2000-2004 (1). Der dør årligt ca....

SENESTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling for overgreb mod kvinder og børn ved et universitet i...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

Hvorfor undervurderes kvinders vold mod mænd?

Når feminister taler om partnervold, og når politikere taler om partnervold, så handler det...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er det ekstreme udtryk for det patriarkalske klassesamfunds undertrykkelse af kvinder” (1). Hermed er de på linje med andre feminister i deres verdensopfattelse: Vi har et patriarkat, hvor mænd undertrykker kvinder,...

Mænd har større muskler end kvinder

Mænd er i gennemsnit større end kvinder. I en undersøgelse, hvor mænd i gennemsnit vejede 23 % mere end kvinder, fandt man at muskelmassen...

Alle artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

Hvorfor undervurderes kvinders vold mod mænd?

Når feminister taler om partnervold, og når politikere taler om partnervold, så handler det...

Mænd har større muskler end kvinder

Mænd er i gennemsnit større end kvinder. I en undersøgelse, hvor mænd i gennemsnit...

Kønsforskelle i hjernen

Med moderne hjernescanningsmetoder er det blevet muligt at måle både rumfanget af hjernen og...

Feministisk tilgang til hjerneforskning

En række selverklærede feministiske forskere har skrevet artikler og bøger om kønsforskelle, især kønsforskelle...

Bliver firmaer mere lønsomme, når man øger andelen af kvinder i ledelsen?

I den offentlige debat fremsættes ofte det synspunkt, at vi skal have flere kvinder...

Ubevidst bias

Når langt flere mænd end kvinder får en høj stilling, så kræver det en...

Blinde prøver for orkestermusikere

Det har længe været en skrøne blandt feminister, at en undersøgelse af amerikanske symfoniorkestre...

Mænd diskrimineres ved strafudmåling

I sin bog, ”The privileged Sex” (1), gennemgår Martin van Creveld forskellene i strafudmåling...