HomeKvinder og mændBias og diskrimination

Bias og diskrimination

Ubevidst bias

Når langt flere mænd end kvinder får en høj stilling, så kræver det en forklaring. Det er svært at få øje på direkte diskrimination mod kvinder i dagens samfund; i stedet har man så den teori, at forklaringen ligger i ubevidst bias. Bias vil...

Blinde prøver for orkestermusikere

Det har længe været en skrøne blandt feminister, at en undersøgelse af amerikanske symfoniorkestre viste, at hvis kvinder spiller bag et forhæng eller en skærm når de aflægger prøve, så har de større chance for at blive antaget som musikere, end hvis de spiller...

Mænd diskrimineres ved strafudmåling

I sin bog, ”The privileged Sex” (1), gennemgår Martin van Creveld forskellene i strafudmåling...

Er mænd bedre til at skabe musik?

Langt hovedparten af alle komponister var og er mænd. Der findes ganske vist fortegnelser...

Manglen på kvinder inden for rytmisk musik

I 2010 / 2011 udkom en rapport om kønsbalancen inden for rytmisk musik i...

Ansættelser på universiteterne

Når der ansættes færre kvinder end mænd i faste stillinger på universiteterne, så skyldes...

Kønsstereotyper

Mange feminister og personer på den akademiske venstrefløj har stærk uvilje mod at anerkende...

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...