Partnervold blandt lesbiske

spot_img

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er det ekstreme udtryk for det patriarkalske klassesamfunds undertrykkelse af kvinder” (1). Hermed er de på linje med andre feminister i deres verdensopfattelse: Vi har et patriarkat, hvor mænd undertrykker kvinder, og et vigtigt virkemiddel i den undertrykkelse er, at mænd begår vold mod deres koner og kærester, eller at de truer med at begå vold. At mænd begår vold mod kvinder, er for dem en væsentlig forklaring på, at verden er som den er.

At kvinder skulle begå vold mod deres partnere, vil være uforståeligt – det passer overhovedet ikke ind i den feministiske verdensopfattelse. Det passer ikke ind, at kvinder begår vold mod deres partner lige så hyppigt, som mænd gør, og det passer især ikke ind, at der er mindst lige så meget partnervold i lesbiske forhold som i heteroseksuelle forhold. Det skulle overhovedet ikke kunne forekomme, for det er jo ifølge teorien mænd, der er aggressive og voldelige, og på den måde opretholder kønsmagten.

Men den feministiske teori passer ikke. Vort samfund er ikke noget patriarkat, og der er mindst lige så meget vold i lesbiske parforhold som andre steder. En stor amerikansk sundhedsundersøgelse fra 2013 af mange tusind mænd og kvinder (2) viste f.eks. at følgende andel af personerne havde oplevet alvorlig fysisk vold mod sig i deres parforhold: Heteroseksuelle mænd: 13,9 %; homoseksuelle mænd: 16,4 %; heteroseksuelle kvinder: 23,6 %; homoseksuelle kvinder: 29,4 %.

De mest voldelige er altså lesbiske kvinder.

Dette resultat er ikke nyt. At det forholder sig sådan, har man vidst i tredive år. Der findes en hel række videnskabelige undersøgelser der viser det samme – nemlig at lesbiske udøver noget mere partnervold end andre, eller i hvert fald lige så meget, mens bøsser i mange tilfælde (men ikke alle tilfælde) udøver mindre partnervold end andre (3). Der findes f.eks. et faktaark med en oversigt over resultater af yderligere 14 andre undersøgelser (4), og der findes en metaanalyse af undersøgelser af lesbisk partnervold (5). Der findes også et større antal bøger som udelukkende handler om vold i lesbiske forhold; så det er velbeskrevet viden.

Også danske tal viser samme tendens. Der findes en befolknings­undersøgelse af partnervold, hvor data er anført særskilt for heteroseksuelle og for homo- og bi-seksuelle (6). Her finder man, at den årlige forekomst af fysisk partnervold mod homoseksuelle kvinder er 3,6 %, mod 0,9 %

for heteroseksuelle kvinder. Den årlige forekomst af fysisk partnervold mod homoseksuelle mænd er 0,6 %, mod 0,9 % for heteroseksuelle mænd. Kvinder i lesbiske forhold oplever altså mere partnervold end andre kvinder, mens mænd i bøsseforhold oplever mindre partnervold end andre mænd. Det samme mønster ses også for psykisk vold (6).

Den viden kommer sjældent offentligt frem. Feminister ignorerer den og lader som om den ikke eksisterer. Hvorfor? Fordi konklusionen går mod deres dagsorden (7).

Man kunne forestille sig to hovedforklaringer på, at en mand slår sin kvindelige partner – nemlig at det der udløser volden, er noget i mandens natur, eller noget i kvindens natur. Det kan være, at manden har behov for at demonstrere sin magt ved at bruge vold eller true med vold. Eller det kan være, at manden føler afmagt, fordi kvinden med psykiske virkemidler gør sig overlegen og provokerer ham, så han ikke ser nogen anden udvej end at slå. Hvis forklaringen udelukkende var den første, så ville der ikke være nogen partnervold i lesbiske forhold, og man ville måske også forvente meget partnervold blandt bøsser. Hvis forklaringen var den sidste, så skulle der være meget vold i lesbiske forhold, mindre vold i heteroseksuelle forhold, og måske mindst iblandt bøsser. Det sidste er tilfældet, og dermed er der basis for at tro, at kvinden opfører sig på en måde , som mange mænd ikke er i stand til at svare igen på, undtagen ved at bruge vold. Kvindens psykologiske spil kan være meget provokerende for manden, og det betyder at også kvindens adfærd har indflydelse på risikoen for at der opstår vold. Det lægger op til, at hvis man vil undgå at der forekommer vold i et parforhold, skal man lære begge parter at ændre adfærd, også kvinden. Den konklusion ønsker det feministisk inspirerede behandlersystem ikke at drage. De bygger på den feministiske teori om, at kun mænd er onde, voldelige mennesker.


(1) https://politiken.dk/debat/kroniken/art7419017/Vold-er-det-ekstreme-
udtryk-for-det-patriarkalske-klassesamfunds-undertrykkelse-af-kvinder

(2) Walters, Chen & Breiding (2013): The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS) https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_
sofindings.pdf

(3) http://kønsdebat.dk/blog/?p=256

(4) Suzana Rose (2020): Lesbian partner violence fact sheet. https://mainweb-
v.musc.edu/vawprevention/lesbianrx/factsheet.shtml
(5) Luca Rollé et al (2018): When intimate partner violence meets same sex couples: A review of same sex intimate partner violence. Frontiers in psychology 9: article 1506. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6113571/

(6) M. H. Algren & B. Laursen (2022): Vold og overgreb i Danmark 2021. Statens institut for folkesundhed.71 pp. www.trm.dk/media/hwshtxx3/vold-og-overgreb-
i-danmark-2021_final.pdf

(7) Lotte Knold (2008): Vold i lesbiske parforhold er tabu
http://modkraft.dk/node/6831

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

Hvorfor undervurderes kvinders vold mod mænd?

Når feminister taler om partnervold, og når politikere taler om partnervold, så handler det...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...