Løngab

Børn er hovedforklaringen på løngabet mellem kønnene

Undersøgelser i mange lande viser alle sammen, at en del af forskellen mellem gennemsnittet af mænds timeløn og gennemsnittet af kvinders timeløn kan forklares. Man analyserer sådanne forhold som forskelle i uddannelse, forskelle i branche, forskelle i anciennitet og forskelle i erhvervserfaring, og finder...

Hvor meget af løngabet i Danmark kan forklares?

Ser man på det samlede danske arbejdsmarked, tjener mænd gennemsnitligt 22 pct. mere om året end kvinder. Det er den helt rå forskel, når man blot kigger på hvad mænd og kvinder får udbetalt i alt. Det er imidlertid sådan, at kvinder i gennemsnit...

Internationalt set kan det meste af løngabet forklares

Kvinder tjener i gennemsnit mindre end mænd. De arbejder oftere på deltid, og i...

Løngab mellem mænd og kvinder forklares af deres personlige valg

Feminister gentager og gentager, at kvinder i gennemsnit tjener mindre end mænd, og at...

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...