Biologi

Mænd har større muskler end kvinder

Mænd er i gennemsnit større end kvinder. I en undersøgelse, hvor mænd i gennemsnit vejede 23 % mere end kvinder, fandt man at muskelmassen hos mænd i gennemsnit var 57 % større end hos kvinder. Det vil sige, at forskellen i muskelmasse er større...

Kønsforskelle i hjernen

Med moderne hjernescanningsmetoder er det blevet muligt at måle både rumfanget af hjernen og rumfanget af de enkelte dele af hjernen, samt mængden og tætheden af grå substans (nerveceller) og hvid substans (nerve­tråde pakket ind i isolerende myelin). I 2014 blev der udgivet en sammenfatning...

Feministisk tilgang til hjerneforskning

En række selverklærede feministiske forskere har skrevet artikler og bøger om kønsforskelle, især kønsforskelle...

Overlappende karaktertræk i hjernen

Nogle forskere, der efter eget udsagn er feminister og bedriver ”feministisk videnskab”, er interesserede...

Levealder for kvinder og mænd

Forskellen i gennemsnitslevealder mellem mænd og kvinder i Danmark er p.t. 4 år (1)....

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...