HomeKvinder og mænd

Kvinder og mænd

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling for overgreb mod kvinder og børn ved et universitet i London. Hun har interviewet kvinder som havde søgt tilflugt på kvindekrisecentre, og på basis af deres beretninger konkluderede hun i...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en af de måder, det sker på, er ved at ægtemænd undertrykker deres koner med vold eller trusler om vold (1). I en patriarkalsk kultur er det accepteret eller almindeligt, at...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

Hvorfor undervurderes kvinders vold mod mænd?

Når feminister taler om partnervold, og når politikere taler om partnervold, så handler det...

Mænd har større muskler end kvinder

Mænd er i gennemsnit større end kvinder. I en undersøgelse, hvor mænd i gennemsnit...

Kønsforskelle i hjernen

Med moderne hjernescanningsmetoder er det blevet muligt at måle både rumfanget af hjernen og...

Feministisk tilgang til hjerneforskning

En række selverklærede feministiske forskere har skrevet artikler og bøger om kønsforskelle, især kønsforskelle...

Bliver firmaer mere lønsomme, når man øger andelen af kvinder i ledelsen?

I den offentlige debat fremsættes ofte det synspunkt, at vi skal have flere kvinder...

Ubevidst bias

Når langt flere mænd end kvinder får en høj stilling, så kræver det en...

Blinde prøver for orkestermusikere

Det har længe været en skrøne blandt feminister, at en undersøgelse af amerikanske symfoniorkestre...

Mænd diskrimineres ved strafudmåling

I sin bog, ”The privileged Sex” (1), gennemgår Martin van Creveld forskellene i strafudmåling...

Er mænd bedre til at skabe musik?

Langt hovedparten af alle komponister var og er mænd. Der findes ganske vist fortegnelser...

Manglen på kvinder inden for rytmisk musik

I 2010 / 2011 udkom en rapport om kønsbalancen inden for rytmisk musik i...

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...