Sundhed

Selvmord blandt kvinder og mænd

Flere mænd end kvinder begår selvmord. Tal fra Danmarks Statistik (1) viser, at i årene fra 1981 og frem er det gennemsnitlige antal selvmord 626 om året for mænd og 297 om året for kvinder. Antallet af årlige selvmord er faldet i de senere...

Stress hos kvinder og mænd

Stress virker forskelligt på mænd og kvinder. Det kan man læse om i bogen ”StressNavigation for mænd” af Storm Stensgaard (1). Det er velkendt, at trusler eller andre former for stress kan udløse en kæmp-eller-flygt respons. Inden for få sekunder kan ubevidste reaktioner i nervesystemet...

Hvilke sygdomme prioriteres i forskningen?

Sundhedssystemet bruger flere ressourcer på kvinders end på mænds sundhed. Mænd går sjældnere til...

Hvilke kræftformer prioriteres i forskningen?

Man ser undertiden det argument fremført af feminister, at samfundet prioriterer mænd højere end...

Kvindelige læger og lægemangel

Kønsfordelingen blandt medicin-studerende bliver mere og mere skæv. I 2019 var hele 71 %...

Mænds og kvinders sygefravær

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der er stor forskel på mænds og kvinders...

Arbejdsulykker for danske mænd og kvinder

Arbejdsulykker i Danmark findes belyst med tal fra årene 2000-2004 (1). Der dør årligt ca....

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...