Parforhold

Dødsfald som følge af konflikter i parforhold

I Danmark blev der i årene 2010 til 2019 i gennemsnit begået 39 drab om året. Dertil kommer årligt 26 tilfælde af uagtsomt manddrab. Gennem­gående er det totale årlige antal drab aftaget over årene; dog er antal drab som følge af familiedramaer ikke aftaget. Der...

Skænderi med konen kan føre til mandens død

En dansk undersøgelse (1, 2) viser, at hvis konen hele tiden kritiserer manden og hakker på ham, så tredobles risikoen for, at han dør før tid. Der er tale om en længdegående (longitudinal) undersøgelse; derfor kunne forskerne vide, hvor meget manden blev kritiseret, inden han...

Finland: Udvikling til ugunst for mændene

Forholdet mellem kønnene viser en meget ildevarslende udvikling i Finland (1). Andelen af de...

Hvis konen tjener mere

Afsnittet om hypergami fortæller, at kvinder foretrækker at danne par med mænd der står...

Hypergami

Hypergami er det fagudtryk, der beskriver, at kvinder søger at danne par med mænd,...

Mænd med mange penge får ofte børn; kvinder med mange penge får sjældent børn

Overalt i verden søger kvinder at danne par med de mænd der har den...

Hvis manden tager 50 % af arbejdet i husholdningen, bliver parforholdet mere ustabilt

I debatten om, at mænd bør tage mere barselsorlov, kan man høre sådanne påstande...

Mænds og kvinders arbejdstid

Danmark er det land i verden hvor kvinderne i gennemsnit har mest erhvervsarbejde. Arbejdsfordelingen...

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...