Barsel

Fertilitet i de nordiske lande

Ved fertilitet forstås antal børn født per kvinde i løbet af hendes frugtbare år. For at en befolkning kan opretholde sig selv, skal fertiliteten være lidt over 2, idet der skal tages højde for kvinder som aldrig når den frugtbare alder. Man siger som...

Vil mødre gerne aflastes af, at fædre tager mere barsel?

Mødre er hårdt spændt for, hvis de både skal passe småbørn derhjemme og gå på arbejde og dyrke karrieren. I vor ligestillede tid må det være rimeligt, at fædrene træder til og aflaster mødrene med halvdelen af børnepasningen, sådan at begge parter har lige...

Mere barsel til mænd har ikke gavnet kvinders karriere i Norge

I Norge har man udvidet og ændret reglerne om barselsorlov mange gange. Øremærket barsel...

Øremærket barsel til mænd hænger sammen med lave fødselstal

I ingen lande i Europa (bortset fra Færøerne) er fødselsraterne så høje, at befolkningen...

Har mere barsel til fædre en virkning på moderens vilje til at føde et barn mere?

Man kunne forestille sig, at mere øremærket barsel til mænd ville gavne fødselstallene. Hvis...

Mere barselsorlov til mænd giver næppe mere ligeløn

Når man ved, at hovedparten af løngabet mellem mænd og kvinder kan forklares af...

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...