Skilsmisser

Krisecentre

Antallet af kvindekrisecentre i Danmark er hastigt stigende, fra 47 centre i 2017 til 80 centre i 2021. Med udgangen af 2020 var der i alt 617 pladser på landets kvindekrisecentre (1). Antallet af kvindekrisecentre steg kraftigt efter at regeringen i 2020 gav ekstra...

Falske anklager i skilsmissesager

Avisartikler i 2014 beskrev, at der findes en uofficiel ”opskrift” på, hvordan man i sager om samvær, bopæl og forældremyndighed med fordel kan snyde systemet ved at komme med falske anklager og trække tiden ud. I 2014 udtalte en kontorchef i Statsforvaltningen til Kristeligt...

Hvad ligger der bag, når skilsmissefædre har ringe eller ingen kontakt til deres børn?

En række forskningsprojekter viser samstemmende, at det bedste for et barn efter skilsmisse er...

Hvordan fastsættes mandens ægtefællebidrag?

Hvis en mand og en kone skilles, og konen bliver bopælsforælder, så bliver manden...

En 7/7-deleordning er det bedste for skilsmissebørn

Ifølge tilknytningsteorien, som er en bredt anerkendt teori i psykologien, har det stor betydning...

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...