Uddannelse

Hvorfor er der kun få kvinder i STEM-fagene?

En af de store forskelle mellem mænd og kvinder er, at mænd interesserer sig relativt meget for ting og for menneskers forhold til den fysiske omverden, mens kvinder interesserer sig relativt meget for personer og for menneskers forhold til hinanden. På dette punkt er...

Fordelingen af kvinder og mænd på de ti mest søgte uddannelser

Her er et uddrag af de seneste optagelsestal for videregående uddannelser (i 2019). Tallene i parentes angiver procenttal fra 2013. Man ser, at næsten overalt er kønsfordelingen blevet MERE skæv siden seks år tidligere (eneste tydelige undtagelse: diplomingeniør). Og det i en tidsperiode, hvor...

Skolebørns interesse i naturfag

Der er lavet en international undersøgelse i 33 lande af skolebørns interesse for naturvidenskabelige...

Betydningen af mandlige pædagoger og lærere

Drenge og piger opfører sig forskelligt i skolen, og mandlige og kvindelige lærere behandler...

Drengene halter bagefter både i folkeskole og gymnasium

I Danmark er det sådan, at igennem hele uddannelsessystemet klarer drengene sig i gennemsnit...

Drenge med problemadfærd klarer sig dårligere i uddannelsessystemet

Mange skoledrenge viser en maskulin adfærd ved at være selvstændige og uafhængige af skolens...

Drenge får lavere karakter for samme præstation

Det er sådan, at piger generelt får lidt højere karakterer i skolen, end drenge...

Drengeakademiet / Løkkefonden

LøkkeFonden blev stiftet i 2012; den oprettede Drengeakademiet, som er et specielt undervisningsprogram for...

Ishøj Kommunes forsøg med øget fokus på faglighed og talent i skolen

Der er flere drenge end piger, der mangler motivation for skolearbejdet. Man har stillet...

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...