Fakta og myterKvinder og mændEnligeEnlige og barnløse mænd og kvinder

Enlige og barnløse mænd og kvinder

spot_img

Der er nogenlunde lige mange singler blandt mænd og kvinder. Jeg har optalt data fra Danmarks Statistik angående personer i aldersgruppen 31 til 50 år. Her er 21,1 % af mændene single, mod 22,7 % af kvinderne. Men hovedparten af de mange singlekvinder er enlige mødre og har altså andre mennesker boende hos sig i husholdningen. Hvis vi ser på de personer i aldersgruppen 31 – 50, som både er single og ikke har børn, så er det 18,5 % af mændene, men 9,2 % af kvinderne. Dobbelt så mange mænd som kvinder bor altså helt alene, og den forskel er voksende. Andelen af enlige uden hjemmeboende børn stiger meget kraftigere for mænd end for kvinder (1).

Det er ikke fordi, disse mennesker ønsker at bo alene. I 2019 udkom rapporten for ”Projekt Sexus” (2), og her ser man at ud af de 25-45-årige singler er det ca. 85 % af mændene og 84 % af kvinderne, der ønsker at finde en fast partner. De fleste singler er altså ufrivilligt single.

Mange danskere får aldrig børn. Ud af de 50-årige er det ca. 20 % af mændene, mod ca. 12,5 % af kvinderne, der aldrig har fået børn (3).

Den andel af alle mænd, der aldrig bliver fædre, er stærkt stigende. Det findes der bl.a. tal for i Norge, hvor man ser på personer født i 1971 eller før (4). Her er andelen af mænd, som ved en alder af 50 år ikke har fået børn, nu 21,5 % for den yngste årgang af 50-årige mænd. Det er steget fra 13,3 % for mænd af ældre årgange. Andelen af kvinder, som ved en alder af 45 år ikke har fået børn, er nu 13,3 %, mod 9,5 % for ældre årgange. Andelen af barnløse vokser altså, men mest for mænd.

Andre oplysninger fra Norge (5) fortæller, at hver femte mand i aldersgruppen 30 til 44 år er single uden børn. Det er ofte ufrivilligt. I undersøgelser svarer mange af dem, at de helst vil stifte familie. Men det lykkes altså ikke for dem.

Den samme situation ses i Sverige. Her er den andel, der er barnløse ved en alder af 45 år, nu ca. 22 % for mænd og ca. 13 % for kvinder. Andelen af barnløse i en alder af 45 år er vokset kraftigt frem til 2005, men er ikke vokset siden da (6). For de fleste svenskere er barnløsheden ufrivillig. For eksempel svarede mere end 90 % af kvinderne i årgang 1969, som stadig var barnløse i en alder af 23 år, at de gerne ville have barn i fremtiden. Det tilsvarende tal for mænd i årgang 1964 som var barnløse i en alder af 28 år, var at godt 80 % gerne ville have børn i fremtiden. For barnløse mænd i alderen 36-40 år svarede 60 %, at grunden til at de ikke havde børn, var at de manglede en passende partner.

Internationale undersøgelser tyder på, at andelen af frivilligt barnløse blandt de barnløse mænd er omkring 10 % i de fleste europæiske lande (6).

I Østrig har firmaet ElitePartner fået lavet en undersøgelse, der bl.a. omfatter 423 singler af begge køn. Af disse singler var der 19 % af kvinderne, men hele 39 % af mændene, der ønskede sig at få et barn (7).


(1) https://www.dr.dk/nyheder/indland/aldrig-har-saa-mange-maend-boet-alene-de-doer-tidligere-tjener-mindre-og-faar-faerre

(2) https://www.projektsexus.dk/seneste-nyt/2019/rapporten-sex-i-danmark (se side 142).

(3) Danmarks Statistik (2016): Befolkningens udvikling 2015. http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20715&sid=befudv2015

(4) https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fodte/aar/2017-03-09?fane=tabell&sort=nummer&tabell=299029

(5) https://www.nrk.no/livsstil/xl/nrk-har-kartlagt-single-i-norge-gjennom-40-ar-1.15685760

(6) A. Boschini & M. Sundström (2016): Det ojämlika faderskapet. Ekonomisk debatt 46 (4): 33-42.
https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/46-4-abms.pdf

(7) Familienglück ohne festen Partner? Fast jeder dritte Single in Österreich wünscht sich ein Kind
http://www.mynewsdesk.com/de/elitepartner/pressreleases/familienglueck-ohne-festen-partner-fast-jeder-dritte-single-in-oesterreich-wuenscht-sich-ein-kind-2854678

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...