Fakta og myterKvinder og mændSkilsmisserFalske anklager i skilsmissesager

Falske anklager i skilsmissesager

spot_img

Avisartikler i 2014 beskrev, at der findes en uofficiel ”opskrift” på, hvordan man i sager om samvær, bopæl og forældremyndighed med fordel kan snyde systemet ved at komme med falske anklager og trække tiden ud. I 2014 udtalte en kontorchef i Statsforvaltningen til Kristeligt Dagblad: ”Ja, vi har kendskab til, at der ligger en opskrift, så man kan bygge sin sag op på en måde, der falder ud til ens egen fordel og uden, at man bagefter kan dømmes for injurier.” (1)

En tekst, der angiveligt er lækket til offentligheden af en ældre kvinde, der fik adgang til at se den hemmelige opskrift, kan læses flere steder (2). Her får moderen bl.a. dette råd: ”Vil du undgå dit barn ser sin far mere, lav en falsk anklage lydende på enten vold eller incest.”

Denne hemmelige opskrift må ikke forveksles med den fiktive ”Mors manual”, som efter 2018 blev lagt på en offentligt frit tilgængelig hjemmeside (3), og som er skrevet anonymt af en mand for at demonstrere, hvordan systemet kan udnyttes af kvinder til at udelukke faderen fra barnets liv.

Der findes nogen evidens for, at en hemmelig opskrift, med et indhold svarende omtrent til kilde (2), faktisk findes og anvendes. Denne evidens er bl.a., at en række emails som fraskilte kvinder sender til myndighederne, har påfaldende ens ordlyd når det gælder hvilke anklager de retter mod faderen. I et tilfælde var det endda tydeligt, at anklageteksten var copy-pastet fra en anden kilde, da den var sat med andre typer end resten af brevet.

Faktisk er antallet af anklager mod faderen om vold eller incest mistænkeligt højt. En rundspørge til danske statsforvaltninger i 2008 viste at anklager om vold, incest og misbrug blev fremsat i 15 til 45 % af samværs­sagerne; i højkonfliktsager fremsættes sådanne anklager i 1/2 til 2/3 af sagerne. Anklagerne har ofte karakter af chikane og fastholdes sjældent under hele sagen, men længe nok til at bringe faderen ud af spillet (4).

Tidligere (1991) kunne man opregne, at nogle anklager om incest viser sig at være begrundede; andre anklager er falske og bygger på at den ene part har en for veludviklet fantasi og bilder sig noget ind på grund af usikre tegn (5); og endelig er der de anklager der er opdigtede i en ond hensigt (6). I dag, da antallet af anklager er steget voldsomt, må man antage, at en høj andel er fremsat i en ond hensigt.

Det må vække megen mistænksomhed, at antallet af sådanne anklager i alle lande er steget kraftigt igennem årene. I USA er antallet af disse anklager tyvedoblet i løbet af tre årtier (7). Ingen kan tro på, at fædrene på de tredive år er blevet tyve gange dårligere til at tage vare på deres børn; så stigningen må bero på, at det er en fordel for kvinderne at fremsætte anklagerne.

I England ser man, at antallet af sådanne anklager stiger i takt med ændringer i lovgivningen, der gør det fordelagtigt for mødrene at fremsætte dem (8). En lovændring gjorde det f.eks. fordelagtigt for mødre at fremsætte en bestemt slags anklager, da de derved kunne få betalt advokat­omkostningerne. Fra da af var det 85 % af sagerne, hvor moderen snarere end faderen fik advokathjælp. Det typiske er altså, at moderen med sin anklage kan stille faderen i så dårligt lys, at han selv må betale alle sags­omkostninger, mens moderen kan føre sagen gratis. Og efter dette tidspunkter har der været rettet anklager om partnervold i ca. 60 % af sagerne. I over 90 % af tilfældene rejses disse anklager af moderen. I en del tilfælde understøttes disse anklager af lægeerklæringer, men kun i en mikroskopisk andel af tilfældene kan der føres bevis for anklagerne. Alle ved, at de fleste anklager er falske; men det er umuligt at bevise. Så resultatet er, at talrige fædre mister kontakten til deres børn.


(1) www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/2014-05-10-forældre-chikanerer-sig-til- forældremyndighed

(2) Manual for skilsmissemødre: http://kønsdebat.dk/blog/?p=173. Manualen er også gengivet og omtalt på siderne 91-103 i Torben Haugaard (2019): Et samfund i ubalance. Forlaget Mellemgaard.

(3) Mors manual: http://morsmanual.dk

(4) https://jv.dk/artikel/incest-anklager-i-krigen-om-b%C3%B8rnene-2008-6-28

(5) S. 261 – 262 i Kåre Fog (2013): Alfahan eller tøffelhelt. Mysis.

(6) Holliday Wakefield & Ralph Underwager (1991): Sexual abuse allegations in divorce and custody disputes. Behavioral sciences and the law 9: 451-468. www.researchgate.net/publication/229519980_Sexual_abuse_allegations_in_divorce_and_custody_disputes

(7) Judith K. Adams (1997): Court-Mandated Treatment and Required Admission of Guilt in Cases of Alleged Sexual Abuse: Professional, Ethical and Legal Issues. Issues in child abuse accusations 9 (3/4). www.ipt-forensics.com/journal/volume9/j9_3_1.htm

(8) http://empathygap.uk/?p=1525

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...