Fakta og myterKvinder og mændSundhedHvilke kræftformer prioriteres i forskningen?

Hvilke kræftformer prioriteres i forskningen?

spot_img

Man ser undertiden det argument fremført af feminister, at samfundet prioriterer mænd højere end kvinder ved at det forsker mere i mandesygdomme end kvindesygdomme. Det er et mærkeligt argument, for det forholder sig lige modsat.

Den hyppigste kræftform blandt kvinder er brystkræft, og den hyppigste kræftform blandt mænd er prostatakræft. Så der er en væsentlig forskel i de kræftformer der truer kvinder hhv. mænd. Globalt set udgør prostatakræft og andre kræftformer der kun rammer mænd, 8,4 % af alle kræfttilfælde, mens brystkræft og andre kræftformer der kun rammer kvinder, udgør 20,2 % af alle kræfttilfælde, altså ca. 2,4 gange så mange (1). Hvis den internationale forskning blev fordelt ligeligt efter antal kræfttilfælde, skulle der forskes 2,4 gange så meget i kvinders kræft som i mænds kræft.

Dertil kommer dog, at prostatakræft er mere dødeligt end brystkræft. I Danmark døde årligt omkring 2017 ca. 1200 mænd af prostatakræft og ca. 1100 kvinder af brystkræft (2). Hvis forskningsmidlerne skulle fordeles efter dødelighed, skulle der altså gives ca. lige meget til forskning i brystkræft og prostatakræft.

Jeg har ikke kunnet finde en oversigt over hvor store forskningsmidler der går til forskning i diverse kræftformer i Danmark som helhed. Men jeg har optalt hvad der bevilges penge til af kræftens bekæmpelse (3). Samlet set har kræftens bekæmpelse bevilget 592,5 mio. kr. til forskning igennem årene 2012 til 2019. Heraf er præcis 10,0 % gået til kræftformer som kun rammer kvinder, mens 3,2 % er gået til kræftformer som kun rammer mænd. Der er således givet 3,15 gange så stort et samlet beløb til forskning i kvinders kræft som i mænds kræft.

Samme tendens gør sig i øvrigt gældende i de fleste lande i verden – der forskes betydelig mere i brystkræft end i de fleste andre kræftformer. Det gælder således i USA, hvor udgifterne blev opgjort i 1987 (4). Dengang kunne man gøre op, at der årligt var 31 % flere tilfælde af kvinder med brystkræft end af mænd med prostatakræft. Men USA´s National Cancer Institute gav 4,2 gange større beløb ud på forskning i brystkræft end på forskning i prostatakræft. Dertil kommer yderligere udgifter til andre kræftformer, der kun ramme kvinder. Der forskes altså forholdsmæssigt meget mere i kræftformer der rammer kvinder, end kræftformer der rammer mænd.

Man kan altså absolut ikke sige, at kvinders sygdomme ignoreres af forskningen.


(1) https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/worldwide-cancer-data

(2) https://www.cancer.dk/brystkraeft-mammacancer/statistik-brystkraeft/
https://www.cancer.dk/prostatakraeft/statistik-prostatakraeft/

(3) https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/stottede-projekter/

(4) https://www.theatlantic.com/past/docs/issues/96jun/cancer/kadar.htm?

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...