Fakta og myterKvinder og mændVoldtægterHvor stor en del af alle voldtægtsanmeldelser er falske?

Hvor stor en del af alle voldtægtsanmeldelser er falske?

spot_img

Når en kvinde anmelder at hun er blevet voldtaget, taler hun ikke nødvendigvis sandt. I nogle tilfælde lyver hun. Men i hvor stor en del af tilfældene er anmeldelsen usand? Dette findes der mange undersøgelser af – både i Danmark og i udlandet. Men der er ingen entydig konklusion (1).

Man kan se på, hvor stor en del af anmeldelserne der er entydigt falske – f.eks. de sager, hvor kvinden selv indrømmer at hun løj, eller hvor det er så evident, at hun lyver, at politiet sigter hende for falsk anmeldelse. I mange undersøgelser ligger denne andel omkring eller lidt under 10 %. I den største danske undersøgelse (2) lå andelen f.eks. på 7,3 %.

Men dertil kommer givetvis en del andre tilfælde. Der er f.eks. mange sager, hvor påstand står mod påstand, og den anklagede mand fastholder, at samlejet var frivilligt, mens kvinden påstår, at det skete under tvang. Her er det ofte umuligt at vide, hvem der lyver mest, og hvem der kommer tættest på sandheden.

Andelen af tvivlsomme sager og sager i gråzonen mellem mere eller mindre frivillig sex ligger som regel i intervallet 35 til 75 %. Det er givet, at en del af disse tvivlsomme sager er sager, hvor anmeldelsen er falsk; vi har bare meget få muligheder for at opklare, hvilke og hvor mange. Forskellige personer har ofte meget forskellig holdning til, om de har tillid til kvindens forklaring, og de kan nå til meget forskellige konklusioner.

Der findes også andre danske undersøgelser. En anden undersøgelse (3) er blevet til på initiativ af kriminalinspektører m.m. i tre politikredse, nemlig Frederiksberg, Gladsakse og Helsingør. Her har man gennemgået samtlige voldtægtsanmeldelser for perioden 2005-2006. Af dem var de 21 % klart falske anmeldelser. Disse sager var enten endt med en tilståelse fra det påståede offer, en sigtelse for falsk anmeldelse, eller begge dele.

Opgørelsen viser desuden, at der i over halvdelen af sagerne, 54 %, efter politiets vurdering ikke er tale om voldtægt som anmeldt. Sammenlagt betyder det, at tre ud af fire anmeldelser befinder sig i en gråzone, hvor den anmeldte voldtægt er mere eller mindre opdigtet.

Med data fra Danmark kan man argumentere for, at andelen af falske anmeldelser er så lav som 1 %, eller tværtimod oppe i nærheden af 82 %. Det kommer meget an på, hvordan man definerer ”falsk”.

En lige så stor spændvidde ser man i udenlandske undersøgelser, fra et par procent til op til 80 % falske anmeldelser. Tal så høje som 80 % kan virke vildt overdrevne. Men der er faktisk en kvindelig efterforskningsleder i Rostock i Tyskland, som er nået frem til at 80 % af de anmeldelser, hun og hendes kolleger behandler, er falske (4), lige som der ligger et skøn på 4 ud af 5 falske anmeldelser fra Østrig (5). I Østrig har man konstateret at mange anklager, ofte anklager fra ganske unge piger helt ned til 12-års-alderen, er pure opspind. Motivet er ofte problemer med skolen eller forældrene; der er også en del tilfælde, hvor unge voksne kvinder hævner sig på en mand, der har afvist dem, ved at anmelde ham for voldtægt.

Kvinder kan også lyve ved at påføre sig selv skader, som de siger stammer fra voldtægten. Vi har før hørt om, at der findes kvinder, som påfører sig selv skader for at kunne foregive, at de er blevet slået af deres mand. Men selvpåførte skader forekommer også i voldtægtsanklager (6).

Et retsmedicinsk institut i Tyskland har gennemgået næsten 100 voldtægts-sager, som de har været involveret i. I 11 sager – svarende til 12 % af samtlige – har kvinden opdigtet overgrebet, dvs. hun har løjet. I 7 af disse 11 sager er det kun på grund af retsmedicinernes undersøgelse, at løgnen er opklaret. Her har retsmedicinerne konstateret, at de skader som kvinden har lidt, er skader, som hun har påført sig selv.

Ud af de 11 tilfælde med opdigtede anklager blev kvinden kun retsforfulgt i de 5, og kun i 2 tilfælde blev hun dømt for at falsk anklage.

Løgnagtige anmeldelser af voldtægt er selvfølgelig meget skadelige. For det første betyder de, at man ikke uden videre kan stole på, hvad en kvinde siger til politiet, når hun anmelder. Politiet er nødt til at mobilisere skepsis. For det andet betyder de, at tilværelsen ødelægges for mange uskyldige mænd. Det nederste link i dette afsnit (7) er f.eks. til en liste med personlige historier fra England med mere end 100 mænd, der har fået deres liv ødelagt på grund af falske anklager om voldtægt.


(1) http://kønsdebat.dk/blog/?p=262

(2) https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/voldt%C3%A6gt-der-
anmeldes-del-ii-falsk-anmeldelse-af-voldt%C3%A6gt

(3) https://www.berlingske.dk/samfund/tre-ud-af-fire-anmeldte-voldtaegter-er-
tvivlsomme

(4) https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Acht-von-zehn-
Vergewaltigungen-sind-vorgetaeuscht

(5) https://www.noen.at/niederoesterreich/chronik-gericht/echt-oder-
vorgetaeuscht-4881734

(6) Studie zeigt: Jedes 8. Sexualdelikt vorgetäuscht – kaum Strafen für falschbeschuldiger, https://www.focus.de/politik/deutschland/brisante-analyse-von-
rechtsmedizinern-jedes-8-sexualdelikt-vorgetaeuscht-kaum-strafen-fuer-
falschbeschuldiger_id_12509393.html

(7) https://criticathink.files.wordpress.com/2018/09/rape-case-histories-frozen-
25_1_18.pdf

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...