Fakta og myterKvinder og mændBiologiLevealder for kvinder og mænd

Levealder for kvinder og mænd

spot_img

Forskellen i gennemsnitslevealder mellem mænd og kvinder i Danmark er p.t. 4 år (1). Det er lidt mindre end for 50 år siden, da forskellen var 4½ år. Man har ikke nogen præcis forklaring på, at kvinder lever længere end mænd. Der kan tænkes at være en biologisk forskel, eller det kan have at gøre med, at mænd går sjældnere til læge, end kvinder gør.

Blandt spædbørn har drenge større dødelighed end piger. Men hvis man ser bort fra det, så viser befolkningsstatistik fra Danmarks Statistik, at omkring 1926/30 var der næsten ingen forskel i middellevealder mellem mænd og kvinder, efter at spædbørnsdødeligheden var overstået. Men både midt i 1800-tallet (1850´erne) og sidst i 1900-tallet (1997/98) ser man at forskellen i middellevealder især skyldes at mænd over 50 har større dødelighed end kvinder (2).

I EU-landene har man fundet, at igennem årene 2010-2019 er mænds gennemsnitsalder steget mere end kvinders, især i de lande, der er mest lige­stillede, med god adgang for kvinder til uddannelse, job og gode lønninger (3). Hvordan det kan gavne mænds levealder, er værd at diskutere (4). En dansk forsker mener, at mændenes levealder har udviklet sig relativt ugunstigt igennem 1900-tallet på grund af tre faktorer: alkohol, tobak og trafikulykker. I 1980´erne kom der fokus på at reducere disse dødsårsager, og det har fået mange mænd til at leve længere.

Kvinderne startede med at ryge betydelig senere i 1900-tallet end mændene gjorde, og det betyder at kvindernes levealder er bremset op senere end mændenes. I de seneste år er kvindernes levealder måske også bremset op, fordi kvinderne i stigende grad har overtaget mændenes livsstil med stressfyldte jobs og risikobetonet adfærd. Disse forhold betyder, at for tiden er forskellen i leve­alder mellem mænd og kvinder aftagende.

Det er uvist, om der overhovedet er en biologisk betinget forskel i mænds og kvinders levealder. Måske skyldes forskellen at de to køn har forskellig livsstil. Det kan belyses af, hvordan det går for munke og nonner, der begge fører et lige roligt liv.

Der er lavet flere undersøgelsen af levealderen for munke og nonner (5, 6), og de viser at de lever omtrent lige længe – dvs. at hvis mennesker lever et roligt liv uden stress, så har mænd og kvinder nogenlunde samme levealder. Det tyder på, at forskellen i levealder ikke har en biologisk forklaring, men derimod har at gøre med livsførelsen.


(1) https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-
middellevetid/middellevetid

(2) https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=4576&sid=
bef150
(se side 32)

(3) Ana-Catarina Pinho-Gomes et al. (2022):Gender equality and the gender gap in life expectancy in the European Union. BMJ global health 2022;7:e008278.
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/7/2/e008278.full.pdf

(4) www.weekendavisen.dk/2022-12/ideer/foerst-til-hundrede

(5) Marc Luy (2003): Causes of male excess mortality: Insights from cloistered populations. Population and development rview 29(4): 647-676.
https://www.researchgate.net/publication/4916967_Causes_of_Male_Excess_Mortality_Insights_from_Cloistered_Populations

(6) Bartosz Jenner (2002): Changes in average life span of monks and nuns in Poland in the years 1950-2000. Przeglad lekarski 59 (4-5): 225-229.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12183972/

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...