Fakta og myterKvinder og mændParforholdMænds og kvinders arbejdstid

Mænds og kvinders arbejdstid

spot_img

Danmark er det land i verden hvor kvinderne i gennemsnit har mest erhvervsarbejde. Arbejdsfordelingen mellem ægtefæller i Danmark er blevet undersøgt to gange af Socialforskningsinstituttet, nemlig i 1987 (1) og i 2001 (2), samt af Rockwoolfonden i 2009 (3, 4).

Undersøgelsen i 1987 viste følgende:

I de fleste familier havde manden erhvervsarbejde på fuld tid. Disse familier var nogenlunde ligeligt fordelt på dem hvor kvinden stort set ikke havde erhvervsarbejde, dem hvor hun havde deltidsarbejde, og dem hvor hun havde fuldtidsarbejde.

Når man lægger det samlede tidsforbrug sammen til erhvervsarbejde, transport, indkøb, og arbejde i hjemmet, så var det totale timeforbrug per uge som følger:

 • Hvor kvinden var hjemmegående: kvinden 34 timer, manden 55 timer.
 • Hvor kvinden havde deltidsarbejde: kvinden 47 timer, manden 53 timer.
 • Hvor kvinden havde fuldtidsarbejde: kvinden 60 timer, manden 57 timer.
 • Gennemsnit for alle disse familier: kvinden 48 timer, manden 55 timer.

I gennemsnit for alle de nævnte familier arbejdede manden altså ca. 7 timer mere om ugen end kvinden, og man kan derfor ikke med rimelighed sige at han generelt påtog sig en for lille del af husarbejdet. Men man ser også at hvor begge parter havde udearbejde, der påtog kvinden sig lidt mere end manden.

Resultaterne for 2001 handlede også om summen af udearbejde, transport, indkøb og hjemmearbejde. I gennemsnit for alle voksne personer i beskæftigelse var den ugentlige arbejdsindsats som følger:

 • Lønarbejde og transport: kvinder 33 timer, mænd 42 timer.
 • Husholdningsarbejde: kvinder 25 timer, mænd 17 timer.
 • Samlet arbejdsindsats: kvinder 58 timer, mænd 59 timer.

Man ser altså at i gennemsnit deltes de to køn meget lige om arbejdet; men det var stadig sådan at manden arbejdede mere ude end kvinden, mens hun arbejdede mere hjemme end han. Det er også interessant at se på børnenes betydning for det samlede antal arbejdstimer om ugen:

 • Par med små børn: kvinden 65 timer, manden 65 timer
 • Par med større børn: kvinden 62 timer, manden 65 timer¨
 • Ældre par uden børn i hjemmet: kvinden 47 timer, manden 46 timer

Resultaterne for 2009 er opgjort som det gennemsnitlige tidsforbrug per dag, og tid anvendt til transport indgår ikke. Tidsforbruget er angivet som timer:minutter:

 • Lønarbejde: kvinder 2:28, mænd 3:49.
 • Husholdningsarbejde: kvinder 3:15, mænd 2:17.
 • Samlet arbejdsindsats: kvinder 5:43, mænd 6:06.

Hvis vi ser på hvordan tingene har forskudt sig i tiden siden 1987, så er antallet af timer anvendt på lønarbejde og på husholdningsarbejde for kvinder næsten det samme i 1987 og 2009, med en midlertidig stigning i 2001. For mænd er der derimod sket store ændringer: den gennemsnitlige daglige tid anvendt på lønarbejde er faldet med 43 minutter, mens den gennemsnitlige daglige tid anvendt på husarbejde er steget med 37 minutter. Når vi ser bort fra tid anvendt på transport, så har kvinder siden 1987 fået 16 minutter mere til rådighed om dagen, mens mænd har fået 7 minutter mere til rådighed om dagen.


(1) Jens Bonke (1995): Faktotum – husholdningernes produktion. Socialforskningsinstituttet rapport 95: 11. 288 pp.

(2) Jens Bonke (2002): Tid og velfærd. Socialforskningsinstituttet 02:26. 107 pp.

(3) /www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/02/Nyhedsbrev-Juni-2012.pdf

(4) Jens Bonke (2012): The impact of changes in life-stage on time allocations in Denmark: a panel study 2001-2009. Rockwoolfonden. www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2015/12/Study-paper-42-The-impact-of-changes-in-life-stage.pdf

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...