Fakta og myterKvinder og mændRapporterOECD-rapport om livskvalitet

OECD-rapport om livskvalitet

spot_img

D. 9. marts 2020 udgav OECD en rapport om livskvalitet i OECD-landene. Den indeholder statistik om talrige emner – løn, sundhed, generel tilfredshed med livet, politisk engagement m.m.

Inden for de fleste kategorier er der også statistikker om forskellene mellem mænd og kvinder. Nogle af disse statistikker falder ud til mænds fordel, andre til kvinders fordel.

Timelønnen er i OECD-landene i gennemsnit 13 % højere for mænd end for kvinder (i Danmark: ca. 7 % højere). Når man også inddrager forskelle i arbejdstid og beskæftigelse (f.eks. at flere kvinder end mænd arbejder deltid), så er indkomsten i gennemsnit 40 % højere for mænd end for kvinder.

Personer med over 50 timers ugentlig arbejdstid er 10 % af mændene, mod 4 % af kvinderne. Mænd har 20 % større risiko end kvinder for at lide under hårdt arbejdspres eller stress (”job strain”).

83 % af mændene, mod 70 % af kvinderne, er i beskæftigelse.

De langtidsarbejdsløse udgør 2 % af mændene og 2,2 % af kvinderne.

I kapitlet om sundhed anføres en gennemsnitslevealder for mænd på 77,9 år og for kvinder på 83,2 år.

70 % af mændene, mod 66 % af kvinderne, mener selv, at de har et godt helbred.

Den kombinerede dødelighed på grund af selvmord, alkoholisme og narkotika er langt større for mænd end for kvinder. I Danmark er den ca. 4 gange større.

8 % af kvinderne, mod 5 % af mændene, har for nylig haft symptomer på depression.

PISA-undersøgelserne viser for OECD i gennemsnit en anelse højere pointtal for drenge end for piger i matematik, og et højere pointtal for piger i læsning. I Danmark ligger piger 7 % over drengene her. I de senere år er forskellen mindsket, ved at pigerne er gået tilbage.

På en skala fra 0 til 10 for generel tilfredshed med livet ligger både mænd og kvinder på samme gennemsnit, 7,4.

De der har flere negative følelser end positive følelser, er 15 % af kvinderne, mod 12 % af mændene.

Flere mænd end kvinder bliver dræbt. I Danmark gælder det ca. dobbelt så mange mænd som kvinder.

Det antal kvinder, der føler sig trygge ved at gå alene på gaden om natten, er 80 % af det antal mænd, der føler sig trygge.

Mænd har mere fritid end kvinder.

Kvinder bruger mere tid end mænd på ubetalt arbejde (det omfatter formentlig husholdningsarbejde).

Kvinder anvender, i forhold til mænd, i gennemsnit 40 minutter mere om ugen på social interaktion.

Tilfredshed med parforholdet: På en skala fra 0 til 10 scorer danskere i gennemsnit 8,2. 11 % er meget utilfredse med deres parforhold/ personlige relationer.

Politisk engagement: I Danmark mener 15 % flere kvinder end mænd, at de har politisk indflydelse.

Alt i alt kan man ikke entydigt sige, at det ene køn har det bedre eller dårligere end det andet køn.


OECD (2020): How´s life ? 2020: Measuring well-being. 247 pp. https://www.oecd.org/sdd/how-s-life-23089679.htm

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...