Fakta og myterKvinder og mændBarselØremærket barsel til mænd hænger sammen med lave fødselstal

Øremærket barsel til mænd hænger sammen med lave fødselstal

spot_img

I ingen lande i Europa (bortset fra Færøerne) er fødselsraterne så høje, at befolkningen reproducerer sig selv. Her kan man høre det argument, at hvis mændene tog lige så meget barsel som kvinderne, så ville det være mere overkommeligt for kvinder at sætte børn i verden, uden at det gik ud over karrieren.

Indtil for få år siden var Island den nation i Europa som havde flest fødsler per kvinde. Fødselsraten nåede op på de 2,1 børn per kvinde som er nødvendige for at befolkningen kan reproducere sig. Efter indførelsen af ny lovgivning i 2000 med tre måneders øremærket barsel til mænd steg andelen af mænd, som tog barsel, dramatisk fra 2000 til 2004, og efter nogle års tilvænning blev det almindeligt for mænd at tage den fulde andel af deres barsel (1, 2). Hvordan spiller det sammen med udviklingen i fødselsraten? Det ser man i kilde nr. 3. Efter en lille stigning under finanskrisen 2008-2009 faldt fødselstallene i Island betydeligt til 1,71 i 2017 – lidt lavere end i Danmark. Aktuelt er fødselstallet 1,73 (4).

Mønsteret er det samme i de øvrige nordiske lande. Også her skulle man tro, at når mænd tager mere af barselsorloven, så bliver det mere overkommeligt at sætte børn i verden; men det modsatte er sket.

I Finland indførte man i 2010 to måneders øremærket barsel til mænd. Frem til 2010 var fødselstallene svagt stigende; men præcis fra 2010 er fødselsraten faldet dramatisk – fra 1,87 ned til 1,35 (5, 6) (se figur på næste side).

Norge indførte 4 ugers øremærket barsel til mænd i 1993, og 10 ugers øremærket barsel til mænd i 2009. Præcis fra 2009 er der sket et hidtil uset fald i fødselstallene – fra 1,98 børn per kvinde i 2009 til 1,56 i 2018 (7) og 1,48 i 2020 (8). Norge har ellers i mange år haft relativt høje fødselstal. Men nu ligger det lavere end Danmark. I kølvandet på coronakrisen er fødselstallene steget lidt igen (8).

I Sverige har man gradvis indført mere og mere øremærket barsel til mænd – 1 måned i 1995, 2 måneder i 2002, og 3 måneder i 2016. Fødselsraten i Sverige har svinget op og ned i bølgebevægelser, som ikke specielt falder sammen med indførelsen af øget fædrebarsel. Men man kan sige, at fra 2016 til nu er der efter en ret stabil periode sket et pludseligt moderat fald fra 1,85 til 1,67 (9).

Og endelig er der Danmark, hvor den øremærkede barsel til mænd indtil for nylig har været på 2 uger. Efter et usædvanligt kraftigt fald i fødselsraterne først i 1980´erne (som klar konsekvens af feminismens store gennembrud) har fødselsraten i Danmark ligget og svinget et sted omkring 1,72. Mærkeligt nok er der et opsving under finanskrisen, men nu er fødselsraten lidt lavere igen – måske fordi ægtefællerne i de fleste familier nu igen er i fuld beskæftigelse og ikke har så meget tid til overs. I det mindste er Danmark det eneste nordiske land, hvor der ikke er sket et klart fald i fødselsraterne i de senere år (10).

Der er sandsynligvis ikke nogen direkte årsagssammenhæng mellem fødselsraten på den ene side og længden af øremærket barsel til mænd på den anden side. Mange andre ting spiller ind. Men det er påfaldende, at i de nordiske lande, som i mange år har haft højere fødselsrater end andre lande i Europa, er fødselsraterne nu faldet markant. Og det er sket i de 4 lande, der har indført lang barsel til mænd, mens der ikke er noget klart falddet femte land, nemlig Danmark, der først fik øremærket lang barsel til mænd så sent (august 2022), at det ikke har haft tid til at virke.

På den baggrund må man sige, at der er bestemt ikke noget der tyder på, at øremærket barsel til mænd gør det mere overkommeligt for kvinder at sætte børn i verden.


Island:

(1) http://www.nordiclabourjournal.org/i-fokus/in-focus-2019/future-of-work-
iceland/article.2019-04-11.9299118347

(2) https://www.facebook.com/DividedStatesofWomen/videos/
166393934078755/

(3) https://www.statice.is/publications/news-archive/population/births-2017/

(4) https://www.macrotrends.net/countries/ISL/iceland/fertility-rate

Finland:

(5) https://www.stat.fi/til/synt/2017/synt_2017_2018-04-27_tie_001_en.html

(6) https://www.forbes.com/sites/ebauer/2019/10/01/why-has-finlands-fertility-
rate-collapsedand-are-there-lessons-for-us/

Norge:

(7) https://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/decline-in-
fertility–379997

(8) https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228568.shtml

Sverige:

(9) https://www.statista.com/statistics/525511/sweden-fertility-rate/

Danmark:

(10) https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/befolkning-og-valg/foedsler/fertilitet

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...