Prostitution

spot_img

Er prostitution mænds udnyttelse af kvinder eller kvinders udnyttelse af mænd? Man kan argumentere for begge dele.

Mange feminister mener, at mænd udnytter den magt, som penge giver dem, til at få kvinder til at underkaste sig og yde dem sex. Men man kan også mene, at kvinder udnytter den omstændighed, at mange mænd har en stærk sexlyst, som de ikke kan få tilfredsstillet andetsteds, til at trække penge op af mændenes lommer. Eller man kan mene, at prostitution er en ligeværdig byttehandel: manden får sex, og kvinden får penge.

Hvis prostitution er en form for kvindeundertrykkelse, så må man kunne konstatere, at prostituerede kvinder har det dårligt og er utilfredse med at være bragt i en situation, som de ikke ønsker. Hvordan forholder det sig med det?

I 2011 udkom en rapport om prostitution i Danmark (1, 2). Den viste, at der er lidt over 6.000 prostituerede i Danmark, heraf ca. 1.600 klinikprostituerede, 900 i escort, ca. 600 gadeprostituerede, og lidt over 3.000 private prostituerede. For ca. halvdelen er salg af sex den primære indtægtskilde. For ca. 85 % var pengene et hovedmotiv for, at de i sin tid lod sig prostituere, men samtidig siger ca. halvdelen, at de også motiveres af sex. Godt 50 % af de klinikprostituerede, og 67 % af escortpigerne, siger at seksuel nysgerrighed også var et væsentligt motiv, da de startede. Det gælder derimod slet ikke for de gadeprostituerede. En del kvinder angiver, at en af grundene til, at de gik ind i prostitution var, at de alligevel havde mange sexpartnere og one night stands – så kunne de lige så godt få penge for det, de alligevel gjorde.

I gennemsnit har 18 % af de prostituerede oplevet vold eller grænseoverskridende adfærd inden for det seneste år. Det gælder kun 3 % af de klinikprostituerede, men 41 % af de gadeprostituerede. Nogle af de prostituerede er afhængige af de penge de tjener, f.eks. for at finansiere et stort luksusforbrug, eller for at købe stoffer, og de vil have tendens til at finde sig i relativt store ulemper. Mange andre prostituerede har et normalt udseende dagligliv ved siden af; de er mere uafhængige, og siger bedre fra over for trusler og ulemper.

Fælles for alle prostituerede er, at de mærker en stigmatisering ved samfundets, vennekredsens eller familiens uforståenhed og fordømmelse. De frygter f.eks. at miste job eller forældremyndighed. Men samtidig nægter de prostituerede at lade sig stemple. Ca. 67 %, og det gælder alle typer af prostituerede, mener at deres erhverv er en privatsag, som samfundet ikke skal blande sig i. Ca. halvdelen af kvinderne har psykiske symptomer; det drejer sig især om depression, som rammer hovedparten af de gadeprostituerede.

44 % af de adspurgte prostituerede har overvejet at stoppe inden for det nærmeste år; men mange som stopper, vender alligevel tilbage igen til faget. De faktorer, som får dem til at fastholde deres prostitution, kan være penge, anerkendelse fra kunder, det sociale netværk inden for miljøet og i visse tilfælde afprøvning af egen seksualitet.

En af de prostituerede siger f.eks.: ”Og så får jeg jo bare masser af sex. Så jeg behøver jo heller ikke at gå ud og kigge efter en kæreste, vel?”

I Sverige anser regeringen prostitution som ”seksualiseret vold mod kvinder”, og derfor er det gjort kriminelt for mænd at gå til prostituerede. Da dette blev gjort kriminelt i 1999, er gadeprostitution i forskellige byer faldet og steget igen; men der er ikke dokumentation for, at prostitution eller trafficking generelt er formindsket i Sverige, og omfanget af trafficking synes at være steget (3).

En svensk rapport fra 2015 omhandler interviews med prostituerede (4). De prostituerede, der stadig findes i Sverige, synes i mindre grad end i Danmark at være motiveret af penge. Kun 28 % angiver, at de ikke havde andet valg end at prostituere sig. 87 % angiver, at prostitution helt eller delvis var et frivilligt valg. Det store flertal, 87 %, synes ikke at sex-arbejde er mænds vold mod kvinder, og 91 % er uenige i at sex-arbejde er en form for menneskehandel. Når man spørger kvinderne, hvad der er positivt ved sex-arbejde, er de tre almindeligste svar ”pengene”, ”jeg kommer til at møde mange forskellige mennesker” og ”sex-arbejde giver mig frihed”.

Alt i alt kan man ikke entydigt hævde, at prostitution skulle være mænds undertrykkelse af kvinder. Der er snarere tale om en ligeværdig byttehandel, eller – specielt i Sverige – kvinders udnyttelse af mænds sexdrift (idet de svenske mænd, men ikke kvinderne, løber en stor risiko for at blive dømt for kriminalitet).


(1) https://videnskab.dk/kultur-samfund/prostituerede-gor-det-sex-og-penge

(2) https://pure.vive.dk/ws/files/191480/1121_Prostitution_i_Danmark.pdf

(3) http://www.seksualpolitik.dk/tema-sverige.html

(4) https://www.hiv-sverige.se/wp-content/uploads/En-annan-horisont-webb.pdf

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...