Fakta og myterKvinder og mændSundhedSelvmord blandt kvinder og mænd

Selvmord blandt kvinder og mænd

spot_img

Flere mænd end kvinder begår selvmord. Tal fra Danmarks Statistik (1) viser, at i årene fra 1981 og frem er det gennemsnitlige antal selvmord 626 om året for mænd og 297 om året for kvinder. Antallet af årlige selvmord er faldet i de senere år – mere for kvinder end for mænd (2), og er nu ca. 430 for mænd og 160 for kvinder. En mulig forklaring på faldet er den stærkt øgede anvendelse af antidepressiv medicin (3).

Et forebyggelsesprogram i Sverige (Gotland) har vist at man kunne reducere hyppigheden af selvmord blandt kvinder, specielt kvinder der led af depression og var i kontakt med deres læge, hvorimod det ikke lykkedes at få selvmord blandt mænd reduceret (4).

At flere mænd end kvinder begår selvmord, er et generelt fænomen også i udlandet. Det nævnes ofte, at flere kvinder end mænd begår selvmordsforsøg; men det er ikke sandt. Der er et antal kvinder, især kvinder i 15-19-års-­alderen, der hver især begår mange selvmordsforsøg; disse har ofte karakter af et råb om hjælp. Men tæller man antal personer i stedet for antal forsøg, så er der flere mænd end kvinder der begår selvmordsforsøg (5).

I Danmark er risikoen for selvmord 3 gange så høj for aldrig gifte personer som for gifte (6). Så single-tilstand giver en stærkt øget risiko. Desuden øges risikoen for skilsmisse stærkt ved, at man mister sin ægtefælle, enten ved at ægtefællen dør, eller ved at man bliver skilt. I Danmark i 1980´erne og 1990´erne blev risikoen for selvmord forøget lige meget af skilsmisse for mænd og for kvinder (6). Den generelle tendens i internationale undersøgelser er dog, at skilsmisse øger risikoen for selvmord mere hos mænd end hos kvinder (7). En statistik fra USA, hvor skilsmisser ofte er særlig barske for mænd, har vist, at en mands risiko for at begå selvmord efter skilsmisse er næsten 10 gange højere end en kvindes risiko for at begå selvmord efter skilsmisse (8).

Den øgede risiko for mænd hænger sammen med, at ved skilsmisse mister manden ikke blot sin partner, men ofte også samværet med sine børn, og en stor del af sin sociale omgangskreds. En artikel (9) opregner 17 grunde til, at skilsmissefædre er i særlig risiko for at begå selvmord. I Danmark hedder det, at de hyppigste årsager til mændenes selvmordsadfærd er ensomhed og skilsmisse samt økonomiske og psykiske problemer (2).


(1) https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

(2) Center for selvmordsforskning (2018): Selvmordsadfærd blandt mænd i alderen 40–59 år.
https://selvmordsforskning.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/R_2018-Maend-40-59.pdf

(3) Esben Agerbo, Steven Stack & Liselotte Petersen (2011): Social integration and suicide: Denmark, 1906–2006. The social science journal 48 (4): 630-640.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.soscij.2011.06.004?journalCode=ussj20

(4) Wolfgang Rutz et L. (1995): Prevention of male suicides: Lessons from Gotland study. The Lancet 345 (8948): 524. https://www.researchgate.net/publication/15337129_Prevention_of_male_suicides_Lessons_from_Gotland_study

(5) https://medium.com/@jimpreston_36730/myth-women-attempt-suicide-more-often-than-men-bdded9044517

(6) Esben Agerbo (2005):Midlife suicide risk, partner´s psychiatric illness, spouse and child bereavement by suicide or other modes of death: A gneder specific study. Journal of epidemiology and community health 59 (5): 407-412. https://www.researchgate.net/publication/7904856_Midlife_suicide_risk_partner’s_psychiatric_illness_spouse_and_child_bereavement_by_suicide_or_other_modes_of_death_A_gender_specific_study

(7) Evans, Scourfield & Moore (2012): Gender, relationship breakdown and suicide risk: a systematic review of research in western countries. Pp. 36-56 i Men, suicide and society. Samaritans.Research report. https://media.samaritans.org/documents/Samaritans_MenSuicideSociety_ResearchReport2012.pdf

(8) A. J. Kopsowa (2003): Divorce and suicide risk. Journal of epidemiology & community health 57 (12): 993.
https://jech.bmj.com/content/57/12/993

(9) https://hashimashi.com/suicide-after-divorce/

Seneste artikler

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...

Slår kvinder kun i selvforsvar?

Talrige forskningsrapporter viser, at partnervold går nogenlunde lige hyppigt begge veje, og at kvinder...

MERE SOM DETTE

Voldens kontinuum

Liz Kelly er en britisk lesbisk kvinde, som har en professorstilling ved en afdeling...

Hustruvold er ikke udtryk for patriarkalsk kontrol med kvinder

Ifølge feministisk teori er samfundet et patriarkat, hvor mænd holder kvinder nede, og en...

Partnervold blandt lesbiske

Dannerhuset skrev for nogen tid siden en kronik i Politiken med titlen ”Vold er...